Selecteer een pagina
gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen

Geriatriefysiotherapie

Over ons

Het netwerk Geriatriefysiotherapie Apeldoorn

Het netwerk Geriatriefysiotherapie Apeldoorn bestaat uit fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de fysiotherapie bij ouderen, de geriatriefysiotherapie. Wij zijn werkzaam in de eerstelijns zorg in Apeldoorn en omstreken.  

De aan het netwerk deelnemende fysiotherapeuten hebben een  post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie afgerond of volgen deze momenteel. 

Wilt u weten waar u onze werklocaties kunt vinden, gaat u dan naar de lijst van geriatriefysiotherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk.

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen maar ook mensen die kwetsbaar zijn doordat zij te maken hebben met complexe of meervoudige gezondheidsproblematiek.  

Het gaat hierbij om mensen die bijvoorbeeld als gevolg van een ziekenhuisopname, een valincident, dementie, een beroerte, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup ouderdomsverschijnselen vertonen en problemen ondervinden in het zelfstandig fysiek functioneren. De patiënten wordt veelal oefentherapie aangeboden, enerzijds gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid, anderzijds op het leren omgaan met beperkingen.  

De geriatriefysiotherapeut geeft in de behandeling ook voorlichting, toegespitst op het klachtenbeeld en aangepast aan het niveau van (cognitief) functioneren van de patiënt. Daarnaast wordt advies en begeleiding geboden aan gezinsleden, mantelzorgers en verzorgenden.  Dit betreft onder andere het verstrekken van informatie over het klachtenbeeld, de prognose, de behandeling, valpreventie, gebruik van (loop)hulpmiddelen en het uitvoeren van dagelijkse handelingen.  

Hierbij betrekken wij wanneer nodig andere zorgverleners uit de eerste lijn, zoals onder andere de huisarts, praktijkondersteuner, geriater, ergotherapeut, logopedist, diëtist en specialist ouderengeneeskunde.  De geriatriefysiotherapeut is specialist in bewegen bij kwetsbare ouderen. We werken vanuit een individueel behandelplan toegespitst op de hulpvraag van onze patiënt.  

 Binnen dit netwerk streven we naar: 

  • Patiëntgerichte zorg waarbij de hulpvraag centraal staat. 
  • Optimale samenwerking door korte communicatielijnen tussen de fysiotherapeuten met als doel de patiënt snel en professioneel te kunnen behandelen. 
  • Elkaar ondersteunen door het delen van inhoudelijke kennis in regelmatige bijeenkomsten.